A II. deklinációba tartozó főnevek számonkérése. A III. deklinációba tartozó főnevek ragozása - I rész. Szókincsgyarapítás bibliai szövegek segítségével.