A gyülekezet mint a homiletikai hármas (triász) alapvető eleme (I.): Ki a prédikáció hallgatója? - Teológiai megközelítés

Az előadás felmutatja az istentiszteleten részt vevő gyülekezet sokszínűségét és sokrétűségét, valamint e sokszínűség és sokrétűség szerepét az istentisztelet előkészítésében.

Olvasmány: