A gyülekezet mint a homiletikai hármas (triász) alapvető eleme (II.): Kik a prédikáció hallgatói? - Szociológiai és szociálpszichológiai megközelítés

Az előadás rámutat arra, hogy hogyan segít a szociológiai és a szociálpszichológiai megragadni a hallgatók külső és belső valóságát.

Olvasmány: