Az igehirdető mint a homiletikai hármas (triász) alapvető eleme (I.): Az igehirdető szerepe a prédikálásban mint teológiai kérdés

Az előadás rámutat a XIX. és X. századi gyakorlati teológiai irodalom alapján arra, hogy milyen szerepet szántak az igehirdetőnek mint alanynak a prédikálásban.

Olvasmány: