Az igehirdető mint a homiletikai hármas (triász) alapvető eleme (III.): Az átgondolt, tudatos személyesség (reflektált szubjektivitás) szerepe és megnyilvánulása a prédikálásban - személyi kompetencia mint homiletikai kategória

Az előadás körülírja az átgondolt, tudatos személyesség (reflektált szubjektivitás) fogalmát és felmutatja, hogy annak milyen jelentősége van a prédikálásban, illetve, hogy hogyan nyilvánul meg a prédikációban. A hallgatók megismerkednek a személyi kompetencia fogalmával és annak különböző vetületeivel.

Olvasmány: