A Teológiai Intézet tanárai

Dr. Adorjáni Zoltán az Újszövetségi Tanszék professzora.

Oktatott tárgyak:
Héber nyelv, Görög nyelv, Intertestamentális kortörténet, Újszövetségi exegézis

Elérhetőség:
iroda: 1 em. / 11. sz.
email: adorjani@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0744989052

Dr. Balogh Csaba az Ószövetségi Tanszék docense.

Oktatott tárgyak:
Bevezetés az Ószövetségbe, Ószövetségi exegézis módszertan, Ószövetségi exegézis, Ószövetségi teológia, Akkád nyelv, Qumráni héber nyelv

Elérhetőség:
iroda: 1 em. /131. sz.
tel(m): (+4)0743642206
email: csbalogh@proteo.cj.edu.ro
web: https://proteo.academia.edu/CsabaBalogh

Drs. Benkő Timea a Rendszeres Teológiai Tanszék tanársegéde.

Oktatott tárgyak:
Dogmatika (evangélikus), Liturgika (evangélikus), Liturgika gyakorlat (evangélikus), Egyházzene, Egyházzenetörténet

Elérhetőség:
iroda: 2. em. / 237. sz.
email: benkotim@yahoo.com
tel(m): +4(0)744490977

Dr. Buzogány Dezső az Egyháztörténeti Tanszék társult előadótanára.

Oktatott tárgyak:
Protestáns egyháztörténet, Latin nyelv

Elérhetőség:
iroda: 1. em. / 138. sz.
email: dezsobuzogany@gmail.com
tel(m): +4(0)744254208

Dr. Czire Szabolcs az Újszövetségi Tanszék előadótanára (unitárius szakirány).

Oktatott tárgyak:
Bevezetés az Ószövetségbe (unitárius), Bevezetés az Újszövetségbe (unitárius), Ószövetségi exegézis (unitárius), Újszövetségi exegézis (unitárius), Ószövetségi bibliai teológia (unitárius), Újszövetségi bibliai teológia (unitárius), Vallásszociológia

Elérhetőség:
iroda: 1 em. / 133. sz.
email: cziresza@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)740293942

Éles Éva, társult tanár, a gyakorlati teológia tanszék tanársegédje.

Oktatott tárgyak:
Intertestamentális kortörténet, Újszövetségi exegézis I-II, Újszövetségi exegézis speciális kollégium, Homiletikai és liturgiai gyakorlati I-II (gyakornoki képzés)

Elérhetőség:
email: eleseva@proteo.hu

Dr. Horváth Levente társult tanár, a rendszeres és gyakorlati teológiai tanszékek adjunktusa.

Oktatott tárgyak:
Hitvallásismeret, Dogmatörténet, Misszilógia, Alkalmazott missziológia, Motivációs interjú


Elérhetőség:
email: lhorvath@proteo.cj.edu.ro

Dr. Kállay Dezső az Újszövetségi Tanszék adjunktusa.

Oktatott tárgyak:
Bevezetés az Újszövetségbe, Görög nyelv, Újszövetségi exegézis módszertan, Újszövetségi bibliai teológia, Újszövetségi hermeneutika

Elérhetőség:
iroda: 1 em. / 135. sz.
email: kallay@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)741405849

Dr. Kató Szabolcs Ferencz az Ószövetségi Tanszék adjunktusa.

Oktatott tárgyak:
Bevezetés az Ószövetségbe I-IV, Német teológiai nyelv I-II, Kutatási módszertan (BA), Kutatási etika és módszertan (MA)

Elérhetőség:
iroda: 1 em. /137. sz.
tel(m): (+4)0746 892 802
email: katoszabolcs@proteo.cj.edu.ro

Dr. Kiss Jenő a Gyakorlati Teológia Tanszék professzora.

Oktatott tárgyak:
Homiletika, Lelkigondozás, Homiletikai gyakorlat, Lelkigondozási gyakorlat

Elérhetőség:
iroda: 2. em. / 223. sz.
email: kissjeno@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0744833412

Dr. Kolumbán Vilmos József az Egyháztörténeti Tanszék professzora.

Oktatott tárgyak:
Egyetemes egyháztörténet

Elérhetőség:
iroda: 1. em. / 138. sz.
email: vkolumban@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)744581289

Dr. Koppándi Botond Péter a gyakorlati teológiai tanszék adjunktusa (unitárius szakirány).

Oktatott tárgyak
Homiletika, Katechetika, Valláspedagógia, Liturgika

Elérhetőség:
iroda: 1 em. /111. sz.
tel(m): (+4)0744209759
email: koppandi@proteo.cj.edu.ro

Dr. Kovács Sándor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszékének előadótanára (unitárius szakirány).

Oktatott tárgyak:
Vallástörténet, Unitárius egyháztörténet, Egyházi adminisztráció, Magyar művelődéstörténet

Elérhetőség:
iroda: 1. em. / 135. sz.
email: sandorkovacs@unitarius.org
tel(m): +4(0)745643695

Dr. Ősz Sándor Előd az egyháztörténeti tanszék adjunktusa.

Oktatott tárgyak:
Protestáns egyháztörténet I-III, Latin I-III, A református lelkipásztor a 17. században

Elérhetőség:
email: oszelod@proteo.hu

Dr. Papp György az Ó- és Újszövetségi Tanszékek adjunktusa.

Oktatott tárgyak:
Héber nyelv, Görög nyelv

Elérhetőség:
iroda: 1 em. /133. sz.
tel(m): (+4)0740965221
email: pgyvdm@yahoo.co.uk

Dr. Somfalvi Edit a Gyakorlati Teológia Tanszék adjunktusa.

Oktatott tárgyak:
Katechétika, Liturgika, Angol teológiai szaknyelv

Elérhetőség:
iroda: 1. em. / 101. sz.
email: edit.somfalvi@gmail.com
tel(m): +4(0)744479972

Dr. Székely József, óraadó tanár, a gyakorlati teológia tanszék lektora.

Oktatott tárgyak:
Homiletikai és liturgiai gyakorlati I-II, Homletika I-II

Elérhetőség:
email: szekelyjozsef@proteo.hu

Dr. Tódor Csaba az unitárius tanszék rendszer teológiai adjunktusa.

Oktatott tárgyak:
Enciklopédia, Modern filozófiatörténet, Unitárius hittan, Unitárius etika, Felekezetismeret, Vallásfilozófia

Elérhetőség:
iroda: 1 em. / 132. sz.
email: todorcsaba@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0 755 904 389

Dr. habil. Visky S. Béla a Rendszeres Teológiai Tanszék professzora.

Oktatott tárgyak:
Dogmatika, Etika, Felekezetismeret, Apologetika

Elérhetőség:
iroda: 2 em. / 233. sz.
email: viskybela@yahoo.com
tel(m): +4(0)746453735