Erős igék: ismétlés. Időviszonyok rendezése. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: