Ismeret-ellenőrzés a gutturális igék perfectumából. Gutturális igék: qal, nifal imperfectum. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: