Gutturális igék: hifil és hofal imperfectum. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: