Gutturális igék: intenzív törzsek imperfectuma. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: