Gutturális igék: intenzív törzsek perfectuma. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: