Gutturális igék: qal, nifal, perfectum. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: