Éves anyag áttekintése II. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével

Olvasmány: