Éves anyag áttekintése I. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével

Olvasmány: