Gutturális igék: infinitivus és participium. Szókincsfejlesztés és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: