Bevezetés az Ószövetségbe I

A tárgy irodalomtörténeti, szövegtörténeti, kánontörténeti és teológiai bevezetést kínál az Ószövetség könyveihez. Az előadások és tesztek a tárgyalt könyvek részletes tartalmi feldolgozását és a Bibliában való jártasság elsajátítását célozzák.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A Bibliával kapcsolatos alapvető terminológia alkalmazása az Ószövetség egyes könyveinek strukturális és tartalmi elemzése rendjén; az Ószövetség keletezésének leírásában a szocio-kulturális és vallási háttér alkalmazása, valamint a szöveg történetének és fontosabb témáinak fejlődési leírása; az egyes ószövetségi könyvek sajátosságainak szintetizálása; az egyház jövendőbeli lelkészei számára egy teológiai kultúra kialakítása; a bibliai ismeretek alkalmazási képessége a lelkészi munka különböző területein.

Általános kompetenciák

Vallásközi és felekezetközi párbeszédben való részvétel képessége; a kereszténység megértése és tisztelete, az értelmezési különbségek felismerése.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 80
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 30
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 52

Vizsgáztatás

Félév végi szóbeli vizsga (65%), írásbeli tesztek (35%). A vizsgára való jelentkezés feltétele a kurzusokon való részvétel (minimum 50%), a teszteken átmenő osztályzat elérése, illetve a szóbeli vizsgát megelőző belépő teszt átmenőre való teljesítése.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet